ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – WYKONANIE PROJEKTÓW DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTU SCALENIOWEGO „TWAROGI I INNE” ORAZ „MIODUSY I INNE”

Zamówienie dotyczy: wykonanie projektów dokumentacji technicznej na budowę i przebudowę dróg  dojazdowych  do  pól  w  ramach  operacji  pn.  „Scalenia  gruntów  na  obszarze  Gminy Perlejewo”  w  zakresie  obiektu  scaleniowego  „TWAROGI  I  INNE”  oraz  „MIODUSY  I  INNE”  w ramach działania : „Inwestycje w środki trwałe” poddziałanie „”Wsparcie na inwestycje związane z  rozwojem,  modernizacją  i  dostosowywaniem  rolnictwa  i  leśnictwa”  operacja  typu:  „Scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DO POBRANIA:

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA (OGŁOSZENIA Z 14.05.2020R.)

WYKAZ DRÓG

MAPA POGLĄDOWA