ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW W GMINACH GRODZISK I MILEJCZYCE

Siemiatycze, 2020-04-30

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kpa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz w oparciu o ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa dot. przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w obrębach:

– Choroszczewo
– Czarna Średnia
– Dołubowo Wyręby
– Grabarka
– Grodzisk
– Krynki Borowe
– Krynki Jarki
– Milejczyce
– Porzeziny
– Targowisk
– Żery Bystre
– Żery Czubiki
– Żery Pilaki

nie może zostać załatwiona w terminie przewidzianym w art. 35 § 3  Kpa ze względu na obszerny materiał, który wymaga szczegółowej analizy oraz zaistniały stan epidemii. W związku z powyższym  ustala się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 czerwca 2020 r.

Jednocześnie informuje się, że Stronom służy prawo wniesienia ponaglenia (art. 37 § 1 pkt. 1 i 2 Kpa), jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność)
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)

do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Siemiatyckiego. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału
Geodezji Katastru i Nieruchomości
GEODETA POWIATOWY
mgr inż. Roman Łopaciuk

 

Zawiadomienie Choroszczewo

Zawiadomienie Czarna Średnia

Zawiadomienie Dołubowo Wyręby

Zawiadomienie Grabarka

Zawiadomienie Grodzisk

Zawiadomienie Krynki Borowe

Zawiadomienie Krynki Jarki

Zawiadomienie Milejczyce

Zawiadomienie Porzeziny

Zawiadomienie Targowisk

Zawiadomienie Żery Bystre

Zawiadomienie Żery Czubiki

Zawiadomienie Żery Pilaki