POWIAT SIEMIATYCKI ZŁOŻYŁ WNIOSKI NA DOFINANSOWANIE SZEŚCIU INWESTYCJI DROGOWYCH

W dniu 10 sierpnia Powiat Siemiatycki złożył w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wnioski o dofinansowanie 6 inwestycji drogowych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat planuje pozyskać rekordową kwotę dofinansowania sięgającą ponad 15,5 miliona złotych. Inwestycje drogowe realizowane byłyby w latach 2021 i 2022, na terenie: Miasta Siemiatycze, Gminy Grodzisk, Gminy Siemiatycze, Gminy Milejczyce i Gminy Perlejewo. Liderem projektów jest Powiat Siemiatycki, a partnerami solidarnie poszczególne samorządy gminne. Wartość wszystkich zaplanowanych do realizacji inwestycji przekracza kwotę 33 milionów złotych!

 

NA TERENIE MIASTA SIEMIATYCZE

Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach, realizacja inwestycji w dwóch etapach w latach 2021 – 2022, długość odcinka ponad 3,2 km (od ronda „Solidarności”, na siemiatyckim „Zamościu”, aż do ZOL w Bacikach Średnich), szacunkowa wartość inwestycji ponad 10,5 miliona złotych, Powiat Siemiatycki na ten cel zabezpieczy kwotę 2 mln 651 tys. zł, Miasto Siemiatycze jako partner projektu kwotę 2 mln 298 tys. zł, a Gmina Siemiatycze kwotę 353 tys. zł, Powiat Siemiatycki na realizację tej inwestycji zamierza pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów 256 tys. zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B – budowa ciągu pieszego ul. Wysoka w Siemiatyczach (od skrzyżowania z ulicą Andersa, aż do cmentarza prawosławnego przy ul. Wysokiej), realizacja inwestycji w 2021 roku, długość odcinka ponad 1 km, szacunkowa wartość inwestycji ponad 940 tys. złotych, Powiat Siemiatycki na ten cel zabezpieczy kwotę 236 tys. zł, Miasto Siemiatycze jako partner projektu również kwotę 236 tys. zł. Powiat Siemiatycki na realizację tej inwestycji zamierza pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości ponad 470 tys. zł.

NA TERENIE GMINY PERLEJEWO

Przebudowa drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu, realizacja inwestycji w dwóch etapach w latach 2021-2022, długość odcinka ponad 4,5km, szacunkowa wartość inwestycji ponad 12 milionów złotych, Powiat Siemiatycki na ten cel zabezpieczy w budżecie ponad 3 miliony 200 tys. zł, taką samą kwotę zadeklarowała Gmina Perlejewo. Powiat Siemiatycki na realizację tej inwestycji zamierza pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów 800 tys. zł.

NA TERENIE GMINY MILEJCZYCE

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej  nr 1774B w m. Rogacze, inwestycja do realizacji w 2021 roku, długość odcinka 1km, szacunkowa wartość inwestycji ponad 660 tys. zł, Powiat Siemiatycki i Gmina Milejczyce solidarnie zabezpieczą w swoich budżetach po 165 tys. zł, Powiat Siemiatycki na realizację inwestycji zamierza pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 330 tys. zł.

 

NA TERENIE GMINY GRODZISK

Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki – Grodzisk , realizacja inwestycji w 2021 roku, długość odcinka ponad 4 km, szacunkowa wartość inwestycji ponad 2 miliony 850 tys. zł, Powiat Siemiatycki na ten cel zabezpieczy w budżecie ponad 714 tys. zł, taką samą kwotę zadeklarowała Gmina Grodzisk. Powiat Siemiatycki na realizację tej inwestycji zamierza pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie w wysokości ponad 1 milion 428 tys. zł.

NA TERENIE GMINY SIEMIATYCZE

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży, realizacja inwestycji w 2021 roku, długość odcinka ponad 3 km, szacunkowa wartość inwestycji ponad 4,5 miliona złotych, Powiat Siemiatycki i Gmina Siemiatycze solidarnie zabezpieczą w swoich budżetach kwoty po 1 milion 128 tys. zł, Powiat Siemiatycki na realizację inwestycji zamierza pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę ponad 2 miliony 250 tys. zł.

 

 

Trzymajcie kciuki i wspierajcie powiat i partnerów projektów w tym działaniu, a może wszystko uda się szczęśliwie zrealizować. Będzie wielka radość jak i pożytek dla całej społeczności naszego powiatu. Każdy kilometr zmodernizowanej drogi skutkuje większym bezpieczeństwem.