REMONT ULICY SŁOWICZYŃSKIEJ I BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ W KIERUNKU GRABARKI (DO CMENTARZA) – POWIAT SIEMIATYCKI I MIASTO SIEMIATYCZE DEKLARUJĄ WOLĘ WSPÓŁPRACY PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

10 sierpnia 2020 r. został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy  Powiatu Siemiatyckiego i Miasta Siemiatycze przy przebudowie drogi powiatowej nr 1754B – ulicy Słowiczyńskiej i budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wysokiej do cmentarza w kierunku Grabarki.

Remonty te będą możliwe po uzyskaniu przez Powiat Siemiatycki dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Odpowiednie wnioski właśnie dzisiaj zostały złożone w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Powiat zobowiązał się zrealizować inwestycję (ul. Słowiczyńska) w latach 2021-2022, natomiast ścieżkę pieszo-rowerową w 2021 roku. Powiat i Miasto zobowiązało się do partycypacji finansowej przy wymienionych inwestycjach w wysokości po  ¼ kosztów kwalifikowanych inwestycji w granicach administracyjnych miasta i po ½ w przypadku kosztów niekwalifikowanych.