AMBITNY BUDŻET POWIATU SIEMIATYCKIEGO NA 2021 ROK. 21 MILIONÓW ZŁOTYCH NA INWESTYCJE!

22 grudnia po raz kolejny obradowała Rada Powiatu Siemiatyckiego. Były to ostatnie decyzje podejmowane w tym roku przez radnych, a najważniejszą z nich był budżet na rok 2021. Budżet ambitny i zawierający szereg ważnych dla mieszkańców inwestycji.

Starosta siemiatycki Marek Bobel przedstawiając projekt budżetu nazwał go budżet ambitnym ale wykonalnym. Planowane dochody budżetowe to ponad 69 milionów złotych, wydatki zaplanowano na kwotę ponad 70 milionów złotych. Planowane dochody są o około 13 mln zł (ponad 24%) wyższe niż wykonanie w roku 2020, o podobną kwotę mają też wzrosnąć wydatki (22% w stosunku do roku 2020).

Zaplanowane wydatki inwestycyjne opiewają na kwotę 21 milionów złotych, w tym na zadanie drogowe ponad 13 milionów złotych. Wśród inwestycji są: przebudowa ulicy Słowiczyńskiej w Siemiatyczach, drogi Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu  (w kierunku Ciechanowca), drogi Kłopoty Patry – Wiercień. Zaplanowano też opracowanie dokumentacji projektowej na zadania: – budowa przeprawy mostowej przez rzekę Bug, – budowa drogi Dołubowo – Smolugi, – przebudowa drogi Drohiczyn – Smarklice. Remontowana będzie trasa łącząca DK19 z Grodziskiem, na odcinku Makarki – Kłopoty Stanisławy – Grodzisk. Nadal kontynuowane będą zadania scaleniowe. Zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 1,7 mln zł co będzie pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Starosta zwracał uwagę, że w ciągu roku należy spodziewać się wzrostu budżetu w związku z ubieganiem się o dotacje z różnych źródeł zewnętrznych. W przyszłorocznych planach inwestycyjnych nie ujęto jeszcze 4-milionowej dotacji ze środków rządowych na remont i rozbudowę internatu przy Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Dotacja ta została już przyznana i po jej wprowadzeniu wskaźnik wydatków inwestycyjnych wyniesie ponad 35%.

Powiat siemiatycki złożył 6 wniosków o dotacje na remonty dróg, złożono 3 wnioski o dotacje w trzecim naborze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Starosta uspokajał też, że na szczęście na terenie powiatu siemiatyckiego i miasta Siemiatycze spadek dochodów z PIT i CIT jest niewielki, co pokazuje, że mieszkańcy są aktywni gospodarczo, a dane Ministerstwa Finansów wskazują, że recesja związana z pandemią w niewielkim stopniu wystąpiła na terenie nie tylko powiatu ale też miasta i gmin w powiecie siemiatyckim.

W głosowaniu nad budżetem brało udział 15 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu (radna Irena Wysocka i radny Jan Żeruń), pozostali radni głosowali za przyjęciem budżetu.

Starosta Marek Bobel w imieniu zarządu powiatu i mieszkańców powiatu podziękował za przyjęcie budżetu i za to, że nikt nie zagłosował przeciw.

Podczas obrad wybrano nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Siemiatyckiego – decyzją radnych został nim Mariusz Obrycki z Siemiatycz. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.