1,8 miliona złotych dla Powiatu Siemiatyckiego! Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę strzelnicy cywilno – sportowej.

1,8 miliona złotych trafi do Powiatu Siemiatyckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania: budowa strzelnicy cywilno-sportowej w Klukowie. To kolejne środki finansowe pozyskanie przez Powiat Siemiatycki na ten cel. Przypomnijmy iż inwestycja będzie wsparta kwotą 1,5 mln zł ze środków Ministra Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2021”.  Dzięki skutecznym działaniom – inwestycja będzie w 100% sfinansowana ze środków spoza budżetu Powiatu Siemiatyckiego. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na budowę strzelnicy.

Realizacja inwestycji oczekiwana jest przez wielu mieszkańców, w tym grupy strzeleckie, myśliwych, służby mundurowe, Wojska Obrony Terytorialnej, ze strzelnicy będą również korzystać uczniowie, co łączy się z projektem utworzenia od września oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie.

Bardzo się cieszę z tak dużego dofinansowania dla zgłoszonego przez nas zadania inwestycyjnego. Bardzo dziękuję panu Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu, posłom i senatorom, oraz Wojewodzie Podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu, bez których zaangażowania otrzymane przez nas środki nie byłyby aż tak znaczące – mówi Starosta Marek Bobel. W najbliższych dniach ogłaszamy przetarg i przystępujemy do realizacji tej inwestycji.

Zaplanowane zadanie inwestycyjne to budowa: strzelnicy cywilno-sportowej z możliwością wykonywania strzelań na 100 m z infrastrukturą techniczną towarzyszącą obsłudze strzelnicy, w tym: pomieszczenia administracyjno-biurowe, magazyn, wiata na szkolenia, zbiorniki na nieczystości stałe, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, studnia, doprowadzenie zasilania w energię elektryczną, plac utwardzony, parkingi, ogrodzenie, wyposażenie. Strzelnica przeznaczona będzie do ćwiczeń, sportowych, szkolnych i wojskowych oraz myśliwskich.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania.

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/ponad-75-mln-zl-dla-podlaskich-samorzadow-z-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych