Powiat Siemiatycki ogłosił przetarg na przebudowę ul. Słowiczyńskiej w Siemiatyczach!

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach. Inwestorem jest Powiat Siemiatycki.

Inwestycja będzie realizowana w partnerstwie samorządowym – na to zadanie wyłożą pieniądze Powiat Siemiatycki, Miasto Siemiatycze i Gmina Siemiatycze. Powiat Siemiatycki w ubiegłym roku złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych . Wszystko wskazuje na to iż Powiat Siemiatycki pozyska na realizację zadania kilkumilionowe wsparcie finansowe z budżetu państwa.

Przebudowa ulicy Słowiczyńskiej, inwestycja obejmująca ponad 3 km drogi, została podzielona na etapy i rozłożona na dwa lata. Droga zostanie gruntownie przebudowana, a mieszkańcy doczekają się nowych chodników i równej nawierzchni asfaltowej.

W roku 2021 planowany jest remont ulicy Słowiczyńskiej na odcinku od “Ronda Solidarności” na Zamościu do skrzyżowania z ulicą Kasztanową oraz przebudowany zostanie odcinek trasy na terenie Gminy Siemiatycze: od granicy administracyjnej Miasta Siemiatycze do ZOL w Bacikach Średnich.

Natomiast w 2022 roku będą przebudowane na terenie Siemiatycz dwa odcinki ulicy Słowiczyńskiej: od Kasztanowej do Norwida oraz od Słowiczej do granicy administracyjnej Miasta Siemiatycze (do nowo powstającego osiedla domów jednorodzinnych).