Turcy chcą zbudować trasę S-19 na odcinku Malewice – Siemiatycze – Chlebczyn!

Oferta tureckiej firmy KOILN İNŞAAT Sanayi ve Ticaret została uznana przez GDDKiA za najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Malewice – Siemiatycze- Chlebczyn o długości 25 km.
Jak informuje GDDKiA “…W przetargu ogłoszonym we wrześniu 2020 roku wpłynęło osiem ofert. Pięć zmieściło się w szacunkach GDDKiA, trzy oferty zostały odrzucone. Wykonawcy nie wyrazili zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Najtańszą ofertę, na kwotę 665,21 mln zł, złożyła firma turecka. Najwyżej, bo na 887,14 mln zł, wyceniło kontrakt konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud, przekraczając przy tym nasze szacunki, które w tym przetargu wynosiły 831,05 mln zł. Od wyboru najkorzystniejszej oferty mogą w ciągu 10 dni wpłynąć odwołania. Jeśli ich nie będzie i Prezes Urzędu Zamówień Publicznych skontroluje postępowanie przetargowe z wynikiem pozytywnym, to podpisanie umowy w systemie Projektuj i buduj planujemy w II kwartale tego roku. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest na drugą połowę 2022 r. Budowa zaplanowana została na lata 2022-2025…”.
Odcinek S19 Malewice – Chlebczyn to najbardziej na południe wysunięty fragment S19 na Podlasiu, przekraczający rzekę Bug i wchodzący na obszar województwa mazowieckiego w rejonie miejscowości Chlebczyn i Sarnaki. Będzie miał 25 kilometrów długości i ominie od zachodu Siemiatycze, wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta oraz przekroczy dolinę Bugu estakadą o długości 658 metrów.
Zaplanowane są dwa węzły drogowe – Siemiatycze Północ, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą wojewódzką nr 690, oraz Siemiatycze Południe, gdzie S19 będzie krzyżować się z drogą krajową nr 62 w kierunku Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego.
Powstająca „eska” będzie drogą dwujezdniową, mającą po dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne. Rodzaj konstrukcji nawierzchni, bitumiczna czy beton cementowy, wybierze wykonawca na etapie projektu budowlanego.