Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu przeznaczonych do użyczenia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO

przeznaczonych do użyczenia

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm..)
i uchwały nr 70/423/21 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości
Gminie Drohiczyn przez Powiat Siemiatycki, uchwały nr 70/424/21 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości
Gminie Drohiczyn przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach oraz uchwały nr 70/425/21 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Gminie Drohiczyn przez Zespół Szkół Rolniczych im W. Witosa w Ostrożanach, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Do pobrania: wykaz nieruchomości 04.03.2021