Powiat chce skorzystać z funduszy – w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Starosta Marek Bobel wraz z samorządowcami i mieszkańcami apeluje do parlamentarzystów o przyjęcie Krajowego Planu Odbudowy.  Fundusze z KPO mogą realnie wesprzeć inwestycje, które w kolejnych latach byłyby zrealizowane na terenie powiatu siemiatyckiego. Mogłyby być wydatkowane między innymi na oświatę, infrastrukturę drogową, dalszą modernizację szpitala powiatowego, cyfryzację, ochronę środowiska itd.

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który stanowić będzie podstawę wdrażania środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności (największa część Funduszu Odbudowy). Dzięki temu, Polska będzie mogła w pełni skorzystać z 28,6 mld euro w formie bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w postaci niskooprocentowanych pożyczek ze wszystkich instrumentów Funduszu Odbudowy, w tym 23,9 mld euro z ww. instrumentu.

KPO ma wzmocnić naszą gospodarkę i pozwolić szybciej wyjść z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Unijne środki zostaną przeznaczone na najważniejsze obszary, takie jak: zdrowie, energia i środowisko, gospodarka i przedsiębiorcy, cyfryzacja, infrastruktura, transport, innowacje, społeczeństwo czy spójność terytorialna. Z ogólnej puli środków, 20 proc. pieniędzy musi trafić na cyfryzację, a 37 proc. na inwestycje związane ze środowiskiem oraz ochroną zdrowia.

https://www.gov.pl/web/premier/ponad-770-miliardow-zlotych-dla-polski