Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów obiektu “Dębitka i inne”