Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach

Powiat Siemiatycki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizuje zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach dofinansowane ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

kwota dofinansowania: 3 951 471,60 zł

całkowita wartość inwestycji: 8 018 391,01 zł

Celem realizacji projektu jest poprawa jakości drogi co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podwyższenie komfortu ruchu pieszego, podróżowania a także przyczyni się do stworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej poprawi nośność drogi. Realizacja przedmiotowego projektu poprawi przepustowość drogi i przyczyni się do likwidacji tzw. „wąskich gardeł” tj. odcinków o złym stanie technicznym położonych pomiędzy już zmodernizowanymi drogami i pozwoli na zharmonizowanie z siecią komunikacyjną powiatu siemiatyckiego.

Zadanie stanowi odcinek drogi o długości 3,211 km zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1754B Siemiatycze (ul. Słowiczyńska) – Tołwin – Hornowo.

Zakładane są następujące efekty:

– klasa drogi – Z; kategoria ruchu – KR 2.

– jezdnia bitumiczna szerokości 6,00 m (dł. 3,211 km),

– wykonanie chodników o zmiennej szerokości (dł. 2,015 km),

– wykonanie drogi (ścieżki rowerowej) o szerokości 2,00 m,

– wykonanie zjazdów,

– przebudowa zatok autobusowych,

– budowa wyniesionego przejścia dla pieszych,

– budowa wyspy odginającej tor ruchu,

– wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych;

– wykonanie remontu kanalizacji deszczowej z renowacją kanału deszczowego,

– przebudowa sieci wodociągowej w ramach likwidacji kolizji z kanalizacją deszczową,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

– pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 1,50 m,

– pobocza umocnione brukowcem o szerokości 1,50 m,

– przebudowa przepustu pod koroną drogi,

– renowacja rowów przydrożnych.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183. Umowa została podpisana 5 maja 2021r. Termin realizacji zadania: do 17 października 2022r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B zostanie wykonana w ramach siedmiu zadań:

HARMONOGRAM

Zadanie

Termin wykonania robót

Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach (teren Gminy Siemiatycze) – branża drogowa

do dnia 2021-07-30

Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach (od km 0+020,53 do km 0+515) – kanalizacja deszczowa

do dnia 2021-07-30

Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach (od km 0+020,53 do km 0+515) – branża drogowa

do dnia 2021-10-15

Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach (zakres poza terenem zabudowanym UM Siemiatycze) – branża drogowa

do dnia 2022-06-30

Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach (od km 0+515 do km 1+171,51) – kanalizacja deszczowa

do dnia 2022-06-30

Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach – oświetlenie uliczne

do dnia 2022-10-17

Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ul. Słowiczyńska w Siemiatyczach (od km 0+515 do km 1+171,51) – branża drogowa

do dnia 2022-10-17