Sukcesy uczniów siemiatyckiego Liceum Ogólnokształcącego

Kończący się powoli rok szkolny 2020/2021 z całą pewnością był inny. Inność tę spowodowała m.in. nauka zdalna, wymuszona pandemią koronawirusa. Jednocześnie bez zmian pozostawał fakt, że w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach uczniowie, bez względu na zewnętrzne utrudnienia i ograniczenia, odnosili sukcesy.

W kończącym się roku szkolnym warto dostrzec m.in. ten, który odnieśli tegoroczni maturzyści, uczniowie klasy IIIC – Julia Jermakowicz, Izabela Melaniuk i Bartosz Siniakowicz. Zwyciężyli oni bowiem w konkursie „Woda na młyn polskiego rolnictwa – tradycja i perspektywy gospodarki wodnej na polskiej wsi”, organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielki geografii Elżbiety Sielickiej przygotowali pracę: „Młyny wodne w Siemiatyczach i okolicy”. Na rzekach takich jak Kamionka, Mahomet i Moszczona jeszcze w 1936 roku funkcjonowało 9 młynów wodnych. Do dziś w całości zachował się tylko jeden z nich oraz fragmenty kilku innych. Celem pracy było dotarcie do miejsc, w których znajdowały się te obiekty oraz odszukanie śladów ich istnienia. Nieocenionym źródłem wiedzy okazały się rozmowy z mieszkańcami Siemiatycz oraz okolicznych wsi. W wyniku wielu wypraw terenowych, analiz map satelitarnych i archiwalnych map topograficznych udało się odtworzyć lokalizację oraz historię wielu młynów wodnych. Praca posiada bogatą bazę ilustracyjną i fotograficzną, przez co jest istotnym elementem w pogłębianiu wiedzy o historii Siemiatycz. Jej walory zostały docenione przez członków jury, którzy przyznali autorom pracy I miejsce, tytuł Lidera Małej Retencji oraz nagrodę finansową w wysokości 4000 zł.

Warto też wspomnieć o tym, że w tegorocznej XLVII Olimpiadzie Geograficzne udział wzięły dwie uczennice z siemiatyckiego liceum, również maturzystki – Aleksandra Łuba (klasa IIIC) oraz Natalia Terebun (klasa IIIB). W I etapie olimpiady należało napisać pracę na jeden z czterech podanych tematów. Uzyskanie minimum 75% punktów z oceny pracy przez komisję w Białymstoku, gwarantowało zakwalifikowanie się do etapu okręgowego olimpiady. Obie uczennice pomyślnie przebrnęły przez ten etap i w lutym 2021 roku rywalizowały w zawodach pisemnych II etapu w Białymstoku.

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej zakwalifikowano 123 uczniów z całej Polski do etapu finałowego, wśród nich Natalię Terebun. Z powodu pandemii zawody nie odbyły się w Gdyni, lecz w siedzibach poszczególnych oddziałów. W Białymstoku Natalia zdobyła Tytuł Finalisty XLVII Olimpiady Geograficznej, który zwalnia ją z pisemnej matury z geografii. Należy podkreślić także sukcesy obu uczennic, odniesione w ubiegłym roku szkolnym w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Geologicznej OKAWANGO 2020, organizowanym przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z powodu pandemii zawody centralne przeprowadzono online a etap finałowy odbył się w lipcu 2020 r. Aleksandra uzyskała Tytuł Laureata III stopnia, zaś Natalia – Tytuł Laureata I stopnia, osiągając II miejsce w kraju.

Zwycięzcom w obu rywalizacjach gratulujemy. Sukcesy te są tylko potwierdzeniem starego powiedzenia „dla chcącego nic trudnego”, a jednocześnie dowodzą wysokiego poziomu nauczania w placówkach prowadzonych przez starostwo.