Trwają prace na drogach powiatowych

Sprzyjające warunki atmosferyczne umożliwiają Powiatowi Siemiatyckiemu realizację kolejnych drogowych inwestycji. Wykonawcom, którym powierzono przeprowadzenie remontu i rozbudowy dróg, realizują swoje prace zgodnie z harmonogramem.

W miejscowości Makarki dobiegają końca prace związane z ustawianiem krawężników betonowych po obu stronach jezdni, a wszystko w ramach inwestycji pod nazwą Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy – Makarki –Grodzisk”. Pracami budowlanymi zajmuje się firma “Wikrusz” z Miedznej.

Długość odcinka drogi objętego inwestycją wynosi ponad 4,1 km (jest to odcinek drogi położony na terenie Gminy Grodzisk). Na drodze w ramach remontu przewidziano między innymi: położenie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, remont 3 przepustów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Termin zakończenia prac zawarty w umowie to 15 sierpnia 2021 roku. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi ponad 1 milion 390 tys. złotych. Połowę kosztów inwestycji stanowi pozyskane przez powiat dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetów: Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Grodzisk (solidarnie po 25%).

Trwają również intensywne prace budowlane na drodze powiatowej Kłopoty Patry – Wiercień Duży, a wszystko w ramach inwestycji pod nazwą “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1718B Kłopoty Patry – Wiercień Duży”.  Prace budowlane na zlecenie powiatu prowadzi Przedsiębiorstwo Robót Drogowych “Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec. Koszt inwestycji to ponad 1 milion 650 tys. złotych.

Rozbudowa obejmuje odcinek drogi powiatowej o długości 3,1 km (położony na terenie Gminy Siemiatycze). Zakres prac to między innymi: wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie poboczy gruntowych, przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowę istniejącego przepustu pod koroną drogi, wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni bitumicznej i żwirowej, ustawienie pionowych znaków drogowych.

Termin zakończenia prac to 1 października 2021 roku. Inwestycja w 50% będzie finansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotacja pozyskana przez powiat) oraz solidarnie po 25% z budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Siemiatycze.