Zmiany w kierownictwie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Z końcem czerwca pracę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach na stanowisku kierownika kończy Agnieszka Derewońko, która przenosi się do Białegostoku.

Za wkład i zaangażowanie w pracę odchodzącej kierowniczce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach podziękowali starostowie Marek Bobel i Sylwester Zgierun.

Praca zawodowa to nie tylko źródło utrzymania – by móc ją solidnie wykonywać trzeba zaangażowania. Musi być pasją, a nie obowiązkiem, ponieważ w miejscu pracy spędzamy „większość życia”. Takie też podejście do swych obowiązków miała wieloletnia kierownik PCPR – Pani Agnieszka Derewońko, która zmienia miejsce pracy i zamieszkania – mówił starosta Marek Bobel. – Pani Agnieszce życzę wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w realizacji dalszych planów i zamierzeń.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dniem 1 lipca pełniącą obowiązki kierownika PCPR w Siemiatyczach będzie Anna Skomorowska (dotychczas pracująca w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach).