Przedłużenie powierzenia stanowisk dyrektorów powiatowych szkół w Siemiatyczach i Ostrożanach

Starosta Siemiatycki Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun uroczyście wręczyli akt przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach (na kolejne 4 lata) dotychczasowej dyrektor tej placówki Pani Urszuli Obryckiej. Jednocześnie akt przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora (na kolejny rok) otrzymał Pan Jan Kobus dotychczasowy Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Nastąpiło to na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego uzyskały możliwość przedłużenia powierzenia ww. stanowisk do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Gratulujemy Dyrektorom i życzymy wielu sukcesów.