Kampania społeczna “Pomoc na niemoc”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach realizuje kampanię społeczną „Pomoc na niemoc” na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem kampanii jest edukacja społeczności lokalnej zamieszkującej na terenie powiatu siemiatyckiego, poprzez:

  • promowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich bez użycia przemocy,
  • podnoszenie wiedzy o szkodliwości stosowania przemocy wobec dzieci.

Kampania społeczna „Pomoc na niemoc” w swym działaniu obejmuje dystrybucję materiałów edukacyjnych w postaci plakatów i ulotek, które trafią do urzędów, instytucji, organizacji, szkół i przedszkoli, placówek służby zdrowia z terenu powiatu siemiatyckiego.

Wraz z realizacją kampanii „Pomoc na niemoc” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach będzie realizowało warsztaty dla rodziców „Akademia Rodzica” oraz warsztaty edukacyjne w szkołach średnich z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się w załączonej ulotce na dole strony.

Pobierz szczegółówą ulotkę  kampanii