Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert – nieodpłatna pomoc prawna w 2022 roku

Zarząd Powiatu siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2022 roku.

Do pobrania:

1. Uchwała Nr 88 / 518 / 2021 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2021 r.

2. Załącznik do Uchwały Nr 88 / 518 / 2021 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2021