Dyrektor siemiatyckiego szpitala wyróżniony Odznaką Honorową ” Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego, Starosta Marek Bobel wręczył Dyrektorowi SP ZOZ Siemiatycze Andrzejowi Szewczukowi odznakę honorową ” Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” nadaną przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, to jednostopniowe resortowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia tym, którzy swoją codzienną pracą, w sposób wyjątkowy od lat służą drugiemu człowiekowi.

 

Starosta siemiatycki Marek Bobel podkreślał, że zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej mieszkańcom powiatu było i jest priorytetem tutejszego samorządu. Dlatego od wielu lat inicjujemy, wspieramy i finansujemy proces restrukturyzacji, modernizacji i ciągłego rozszerzania palety usług medycznych w siemiatyckim szpitalu. Naprawdę cieszymy się z faktu, że naszym SP ZOZ-em w sposób profesjonalny zarządza naprawdę skuteczny menedżer.

Dyrektor szpitala Andrzej Szewczuk podziękował Zarządowi Powiatu i Wszystkim Radnym  za udzielane wsparcie finansowe na zakup cennego sprzętu medycznego, rozbudowę szpitala oraz wszelką pomoc okazywaną zarządzanej placówce, a tym samym hospitalizowanym w niej pacjentom.