Podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu

W dniu 26 października br w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2094B Perlejewo – Leszczka Duża – granica powiatu. Umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych “Trakt” sp. z o.o., w obecności Starosty Marka Bobla oraz Wójta Gminy Perlejewo Jakuba Wierzbickiego, w imieniu Powiatu Siemiatyckiego podpisał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach Jan Samojluk.  Inwestycja o wartości 9,1 mln złotych ma zostać zrealizowana do 26 września 2022r.


Powiat Siemiatycki pozyskał na realizację tego zadania dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  w wysokości 50 procent kosztów kwalifikowanych.– mówi Starosta Siemiatycki Marek Bobel. – Finansowe wsparcie zadeklarowała również Gmina Perlejewo, z którą w partnerstwie samorządowym zrealizujemy tę inwestycję.

Zadanie stanowi przebudowa części drogi powiatowej nr 2094B składająca się z trzech odcinków o łącznej długości 4,571 km zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 2094B Ciechanowiec – Kosiorki – Perlejewo na odcinku granica powiatu – Leszczka Duża – Perlejewo.