Powiat wybuduje bezpieczne przejścia dla pieszych przy Kościele i Cerkwi w Siemiatyczach – podpisano umowę z wykonawcą

W dniu 27 października została podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1710B, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicach 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach. Umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym MAKSBUD sp. z o.o., w obecności Starosty Marka Bobla, w imieniu Powiatu Siemiatyckiego podpisał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach Jan Samojluk.  Inwestycja o wartości 524 tys. złotych ma zostać zrealizowana do końca roku. 

 

Powiat Siemiatycki stawia na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie inwestycyjne zgłoszone przez Powiat Siemiatycki znalazło się na liście zatwierdzonych do dofinansowania. Pozyskane dofinansowanie to 370 tys. złotych. Powiatowa inwestycja będzie dotyczyła dwóch przejść dla pieszych – ulica 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach.

Pierwsze z przejść znajduje się na ulicy 3 Maja – na wysokości Kościoła WNMP w Siemiatyczach. Zadanie zakłada powstanie przejścia dla pieszych – typu wyniesionego.

Tego typu przejścia wymuszają na kierowcach zredukowanie prędkości i większą ostrożność. Przejście zostanie dodatkowo doświetlone. Pojawią się również przy przejściu specjalne barierki ochronne.

Barierki chodnikowe są elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego, służącym wydzieleniu ruchu pieszych od jezdni. Głównym ich zadaniem jest ochrona pieszych i zapobieganie możliwości ewentualnego przekraczania przez nich jezdni w miejscach niebezpiecznych, a tym samym niedozwolonych.

Kolejne przejście objęte powiatową inwestycją znajduje się przy ulicy Bartosza Głowackiego – na wysokości Cerkwi pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach. Zadanie zakłada powstanie przejścia dla pieszych – typu wyniesionego. Przejście zostanie dodatkowo doświetlone. Pojawią się również specjalne barierki ochronne.

Wyniesione przejście dla pieszych znacznie poprawiające bezpieczeństwo przechodniów dzięki połączeniu zalet progu zwalniającego i przejścia dla pieszych w jednym. Jest niezwykle dobrze widocznie przez kierowców zarówno w dzień jak i w nocy dzięki zastosowaniu elementów odblaskowych jak i zmusza ich do fizycznego ograniczenia prędkości.

Powiatowa inwestycja zakłada odnowę nawierzchni asfaltowej na całej długości ulicy 3 Maja wraz z podniesieniem i wymianą części krawężników oraz przełożeniem nawierzchni chodnika.