Powołano nowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach

W czwartek 28 października na placu komendy powiatowej PSP odbyła się uroczysta zbiórka  z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.  Decyzją Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko powołany został st. kpt. Sylwester Uściniak, zajmujący dotychczas stanowisko Zastępcy Komendanta.

 

W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sebastian Zdanowicz,  Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun, burmistrzowie i wójtowie, komendanci: Policji, Straży Granicznej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Nadleśniczy, kapelani obu wyznań oraz strażacy siemiatyckiej jednostki.

 

Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter. Zaprezentowano sylwetkę i drogę zawodową nowego komendanta. Komendant Wojewódzki PSP uroczyście przekazał obowiązki na ręce nowo powołanego. Starosta Marek Bobel przekazał również słowa gratulacji wręczając na ręce komendanta rzeźbione godło Polski, na pamiątkę tej uroczystości. Uczczono również minutą ciszy poprzedniego komendanta, zmarłego w sierpniu st. bryg. Jerzego Sitarskiego.

———————————————————
St. kpt. mgr Sylwester Uściniak służbę rozpoczął  w JR-G PSP w Siemiatyczach w 1997roku. Od samego początku związany był ze służbą w podziale bojowym. Stale pogłębiana wiedza poparta dyscypliną i pracowitością owocowały awansami od stanowiska stażysty do stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP, którym został w 2016 roku.  W okresie swojej służby wiele czasu poswięcił na własne doskonalenie zawodowe oraz ogólne.  Ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu, studia licencjackie na Nadbużańskiej  Szkole Wyższej oraz Warszawskiej Szkole Zarządzania. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi oraz studia podyplomowe “Zapobieganie pożarom i awariom”.