Ruszył Rządowy Fundusz Polski Ład – ponad 14 milionów złotych na inwestycje powiatowe

25 października zostały ogłoszone wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Na liście dofinansowanych zadań znalazło się ponad 180 z województwa podlaskiego – powiatowych i gminnych na kwotę ponad 1,2 mld zł. Wszystkie samorządy z terenu powiatu otrzymały dofinansowanie.

W środę, 27 października w Milejczycach gościł Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński. Wziął udział w konferencji prasowej promującej Rządowy Fundusz Polski Ład. Konferencja odbyła się przed budynkiem dawnej synagogi, w której dzięki środkom z programu ma zostać utworzone centrum kulturalne. W konferencji wziął udział Starosta Marek Bobel, Wicestarosta Sylwester Zgierun oraz większość wójtów z terenu powiatu.

Powiat pozyskał łącznie 67 mln zł w ramach Polskiego Ładu. Około 14 milionów trafi do powiatu. Na jego terenie będą remontowane dwie drogi, ważne z punktu widzenia przemysłowego. Chodzi o ulicę Kościuszki w Siemiatyczach. Droga Smolugi – Dołubowo też będzie zrealizowana. Bez rządowych pieniędzy te inwestycje nie byłyby możliwe – mówi Starosta Marek Bobel.

Poseł PIS Jarosław Zieliński podkreślił, że Polski Ład jest wielkim projektem dla Polski na co najmniej dekadę. 23 miliardy złotych zostało podzielonych na poszczególne miasta, powiaty, gminy i województwa.

Warto podkreślić, że w pierwszej edycji konkursu wsparcie otrzymały wszystkie samorządy. Powiat siemiatycki otrzymał około 14 milionów złotych. Pozostała kwota – 53 miliony złotych – trafi do gmin.

   

 

Powiat Siemiatycki otrzymał środki na realizację dwóch istotnych projektów drogowych: przebudowę drogi powiatowej Nr 1705B na odcinku Dołubowo – Smolugi oraz przebudowę ulicy T. Kościuszki w Siemiatyczach – Etap I.

 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705B na odcinku Dołubowo – Smolugi  – wartość projektu 4 731 000,00 zł

Droga o długości około 3,8km, stanowi jedyny dojazd do wsi Smolugi i połączenie sieci dróg powiatowych powiatu siemiatyckiego z drogą krajową Nr 19 poprzez teren powiatu bielskiego. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna z poboczami i zjazdami gospodarczymi co poprawi dostępność do działek przyległych, zwiększenie nośności drogi, odwodnienie korpusu drogowego, poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1783B ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach (Etap I) – wartość projektu  9 500 000,00 zł

Droga o długości około 2.7 km stanowi jedyny łącznik pomiędzy dr. powiatową nr 1763B (ul. A.Krajowej) i dr wojewódzką nr 640. Służy do obsługi strefy przemysłowej miasta Siemiatycze, w której znajdują się największe zakłady produkcyjno- usługowe oraz komunalne o znaczeniu strategicznym. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia, zwiększenie nośności drogi z dostosowaniem do ruchu cięższego, przebudowana kanalizacja deszczowa. Przebudowa drogi położonej wzdłuż terenów inwestycyjnych przyczyni się do ożywienia gospodarczego i będzie ważnym czynnikiem wpływającym na lokalizację nowych inwestycji generujących nowe miejsca pracy.

 


Projekty samorządów gminnych dofinansowane w ramach programu:

Miasto Siemiatycze –  8,55 mln zł – rewitalizacja terenów nabrzeży nad zalewem nr 1 w Siemiatyczach

Gmina Siemiatycze – 11 989 677,97 zł – przebudowa kołowego systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Siemiatycze

Gmina Drohiczyn – 7,315 mln zł – przebudowa dróg gminnych Narojki – Sady – Sytki na terenie gminy Drohiczyn

Gmin Dziadkowice – 4,275 mln zł – rozbudowa ujęcia wody w gminie Hornowo oraz rozbudowa i przebudowa oczyszczalni w miejscowości Kąty

Gmina Grodzisk – 1 852 500 zł – remont nawierzchni na drodze gminnej Sypnie Nowe – Kozłowo

Gmina Mielnik – 4,5 mln zł – rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów

Gmina Milejczyce – 5,4 mln zł – utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Milejczycach wraz z zagospodarowaniem terenu na park

Gmina Nurzec Stacja – 5,4 mln zł – modernizacja budynków użyteczności publicznej tj. Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Zespół Szkolno-Przedszkolny (2 budynki)

Gmina Perlejewo – 3,276 mln zł – Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne