Uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie stypendystą Zarządu Województwa Podlaskiego

W dniu 27 października 2021 odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021. Wnioski o stypendium złożyło 130 uczniów, natomiast stypendia otrzymało 47 w tym uczeń ZST w Czartajewie – Adrian Zalewski z klasy IV Technikum Ekonomicznego. Kwota przyznanego stypendium dla każdego stypendysty wyniosła po 4000 zł.

Adrian Zalewski w maju br. brał udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która została przeprowadzona na terenie Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Do finału zakwalifikowało się wtedy 207 osób startujących w blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, leśnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, architektura krajobrazu oraz weterynaria. W wyniku eliminacji Adrian został laureatem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Za przygotowanie ucznia do olimpiady odpowiedzialny był nauczyciel przedmiotów zawodowych Pan Ludwik Zaremba. Stypendia zarządu województwa podlaskiego mogli otrzymać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2020/2021 następujące osiągnięcia:

– uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,00;

– byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym W środku uroczystości odbyła się przerwa w trakcie której wystąpiła Julia Borowik uczestniczka The Voice Kids. Po uroczystości uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.

GRATULUJEMY Adrianowi i życzymy dalszych sukcesów.

 

Źródło: zst.czartajew.pl i wrotapodlasia.pl