18. Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej w Siemiatyczach – to co w duszy gra…

Po raz 18. w Siemiatyczach odbył się Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Przez trzy popołudnia (od 19 do 21 listopada) w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach gościły chóry i zespoły prezentujące prawosławną muzykę religijną i paraliturgiczną.

W muzycznej uczcie dla ciała i duszy uczestniczył Starosta Siemiatycki Marek Bobel, który był pod bardzo dużym wrażeniem wysokiego poziomu artystycznego jaki zaprezentowały poszczególne chóry i zespoły.

Dla mieszkańców Siemiatycz i okolic, niezależnie od wyznania, jest to okazja do spotkania z muzyką prawosławną, do jej posłuchania, poznania chórów i zespołów, ich historii i repertuaru. Można posłuchać gości przyjeżdżających z wielu zakątków w Polsce i zza granicą, ale można też usłyszeć jak śpiewają sąsiedzi, czy znajomi.
Tegoroczny przegląd ze względu na ciągle trwającą pandemię miał bardziej lokalny charakter, bo do Siemiatycz dotarła tylko jedna grupa z zagranicy – żeński Kwartet z Ukrainy. Podczas przeglądu zaprezentowało się 22 chórów i zespołów zrzeszających kilkuset wykonawców.