Dzień pracownika socjalnego – najlepsze życzenia!

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. To ważne święto, dotyczy tysięcy osób, które na co dzień pracują z ludźmi potrzebującymi pomocy, organizują i sprawują nad nimi profesjonalną opiekę. Dzisiaj wszyscy składamy im serdeczne podziękowania za ich trud i poświęcenie.  

Starosta Siemiatycki Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun przekazali Pani kierownik i pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach serdeczne życzenia, dziękując za okazane serce, zaangażowanie w pracę, życząc wielu sukcesów w realizacji wszystkich zamierzeń podkreślając, iż misja jaką realizuje PCPR zasługuje na uznanie ponieważ jest to praca na rzecz ludzi, który z różnych względów losowych, zdrowotnych i życiowych potrzebują pomocy. Starostowie życzyli wszystkim pracownikom zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, składając na ręce Pani kierownika PCPR bukiet kwiatów.

Kierownik PCPR Anna Skomorowska podziękowała starostom za przybycie, życzenia i słowa uznania, podkreślając, iż praca w PCPR jest służbą drugiemu człowiekowi, posługą wobec ludzi potrzebujących, cierpiących i niepełnosprawnych, a wykonywanie tej pracy wymaga nie tyko wiedzy, ale również umiejętności zrozumienia drugiego człowieka.

Wszystkim Pracownikom Socjalnym oraz pracownikom pomocy społecznej najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów, zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i satysfakcji z pracy zawodowej.