Pokaz sprzętu wojskowego w Siemiatyczach – dziękujemy za Wasze poświęcenie i służbę!

W ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej pod kryptonimem TUMAK -21 Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej wspólnie ze  Starostą Siemiatyckim Markiem Boblem zaprosili społeczność powiatu siemiatyckiego na pokaz sprzętu jednostki wojskowej jak również pokaz wyposażenia indywidualnego żołnierza 20 Brygady, które odbyły się dziś przed siemiatyckim starostwem.

Żołnierze zaprezentowali mieszkańcom swój najnowszy sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Wszyscy chętni mieli możliwość dotknięcia pojazdów wojskowych, które dotychczas oglądają zazwyczaj na ekranach telewizorów.

Żołnierze z jednostek 16 Dywizji Zmechanizowanej pełnią służbę wspierając straż graniczną w ochronie granicy polsko-białoruskiej, prowadzą akcję promocyjną w kilku miejscowościach położonych na terenie województwa podlaskiego prezentując nowoczesne uzbrojenie.

Spotkania promocyjne z jednej strony mają zachęcić wszystkich zainteresowanych służba wojskową do podjęcia decyzji o założeniu munduru, z drugiej służą budowaniu świadomości bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności.

Sprzęt wojskowy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych, średnich, a także dorosłych mieszkańców Siemiatycz.

Wszyscy żołnierze zostali należycie przyjęci w siemiatyckim starostwie. Był czas na przygotowaną ciepłą strawę, przygotowane przystawki i coś słodkiego. Wszak już sam Napoleon Bonaparte mawiał, że armia maszeruje na żołądkach swoich żołnierzy, a bezsprzecznie “pełne żołądki” poprawiają morale i gotowość bojową każdego żołnierza.

Smaczny poczęstunek dla żołnierzy RP zostały przygotowały powiatowe szkoły: siemiatyckie LO, ZSR Ostrożany i ZST Czartajew,  za co żołnierzy byli bardzo wdzięczni.

Jak mówili służba na wschodniej granicy nie jest łatwa, wymaga samodyscypliny i poczucia misji, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności i wszystkim Polkom i Polakom.