Święto Niepodległości w Perlejewie – patriotycznie i muzycznie

W niedzielę, 14 listopada w Perlejewie odbyły się obchody Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę „Droga ku odzyskaniu niepodległości – historia i tradycje Gminy Perlejewo”. Jak podkreśla starosta siemiatycki Marek Bobel, niemal wszystkie gminy organizują w tym roku obchody święta Odzyskania Niepodległości, akcentując lokalne cząstki historii, które stanowią całość naszej historii. Takie wydarzenia odbyły się m.in. w Siemiatyczach, Drohiczynie, Mielniku, Nurcu Stacji i właśnie w Perlejewie. Wg starosty, zaczątkiem tych obchodów mogła być wystawa „Wiele dróg – jeden cel. Ku Niepodległej”, którą z inicjatywy Wojewody Podlaskiego zorganizowano przy starostwie.
Głównym punktem uroczystości w Perlejewie, była Msza Św. w intencji Ojczyzny. Złożono kwiaty przy Pomniku Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, zorganizowano międzypokoleniowy koncert pieśni patriotycznych, a prelekcji o zabytkowych kapliczkach towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zabytkowe kapliczki Gminy Perlejewo i ich związek z wydarzeniami historycznymi na naszej drodze ku odzyskaniu niepodległości”. Na koniec Koła Gospodyń Wiejskich zaprosiły na poczęstunek „Smaki Podlasia”.
Spotkanie z historią i pieśnią patriotyczną było kolejnym punktem i odbyło się w świetlicy wiejskiej. Mieszkańców i gości witał wójt Jakub Wierzbicki, już na wstępie zapowiadając, że takie obchody będą kontynuowane w kolejnych latach. Odczytano listy skierowane do uczestników od Artura Kosickiego marszałka województwa podlaskiego oraz Jarosława Zielińskiego posła na Sejm RP.
Prelekcję „Zabytkowe kapliczki na terenie Gminy Perlejewo i ich znaczenie w zachowaniu tożsamości narodowej” przedstawił Krzysztof Lang – konserwator zabytków, zwracając uwagę na typy kapliczek, ich znaczenie, okoliczności powstawania. Zachęcał, by opiekować się kapliczkami, które trwają od wieków właśnie dzięki trosce mieszkańców.
Z rąk Bożeny Bujno prezes stowarzyszenia Perlejewo Łączy, wójta Jakuba Wierzbickiego i Wojciecha Mojkowskiego dyrektora Podlaskiego ODR dzieci odebrały nagrody w konkursie „Zabytkowe kapliczki Gminy Perlejewo” realizowanego w ramach projektu „Droga ku Odzyskaniu Niepodległości – historia i tradycje Gminy Perlejewo”.
Z inicjatywy starosty Marka Bobla gorącymi oklaskami wszyscy zebrani wyrazili poparcie dla służb mundurowych włączając się w inicjatywę #MuzemZaPolskimMundurem.
Ostatnim punktem oficjalnych uroczystości był 3. Międzypokoleniowy Koncert Pieśni Patriotycznej z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów, którzy przygotowali występy pod kierunkiem opiekuna muzycznego Łukasza Kraujutowicza. Następnie z mini recitalem poświęconym życiu i twórczości Hanki Ordonówny, wystąpiła Marlena Uziębło z zespołem Blue Angel Band.
Wraz z mieszkańcami w wydarzeniu uczestniczyli m.in. Marek Bobel starosta siemiatycki wraz z członkiem Zarządu Powiatu Krzysztofem Andruszkiewiczem i radną Teresą Bujno, Bogdan Radziszewski przewodniczący rady gminy Perlejewo, Wojciech Mojkowski dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Andrzej Szewczuk dyrektor siemiatyckiego szpitala, Wojciech Borzym burmistrz Drohiczyna, ks. Krzysztof Janowic a także szkół, instytucji, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim oraz mieszkańcy gminy.
Organizatorami wydarzenia „Droga ku odzyskaniu niepodległości – historia i tradycje Gminy Perlejewo” byli – gmina Perlejewo oraz Stowarzyszenie „Perlejewo Łączy”. Poczęstunek „Smaki Podlasia” przygotowali – Koło Gospodyń Wiejskich Twarożanki ze wsi Twarogi Lackie i Koło Gospodyń Wiejskich z Czarkówki Małej – KGW Czarkówka oraz gminne Kluby Seniora.
inf. podlasie.24.pl, fot. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach i Agnieszka Bolewska – Iwaniuk