Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorców – nowe rozwiązania

W siemiatyckim starostwie odbyła się konferencja pod nazwą „Wsparcie inwestycyjne dla inwestorów- nowe rozwiązania”, podczas której przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać realne wsparcie ze strony Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, która ma swoją podstrefę na terenie powiatu siemiatyckiego w miejscowości Czartajew. Konferencję otworzył Starosta Marek Bobel, a wzięli w niej udział przedsiębiorcy działających w powiecie siemiatyckim, przedstawiciele lokalnych samorządów, rolnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz przedstawiciele różnych instytucji.

O wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Suwalskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej jest teraz łatwiej. Bowiem od tego roku obniżono o połowę wysokość nakładów inwestycyjnych uprawniających inwestorów do uzyskania ulg podatkowych – mówił o tym Jan Kap Wiceprezes Zarządu SSSE. Można było się również dowiedzieć jakie inne korzyści płyną z prowadzenia działalności gospodarczej na terenach objętych specjalną strefą ekonomiczną.

W konferencji uczestniczył Minister Jarosław Zieliński, który mówił o rekordowym wsparciu Podlasia w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Dzięki wielomilionowym dotacjom przekazanym przez rząd na rzecz lokalnych samorządów zostaną zmodernizowane drogi, wybudowane sieci kanalizacyjno-ściekowe, wyremontowane przedszkola i instytucje kultury itd. Program zakłada niespotykane dotychczas warunki dofinansowania inwestycji samorządowych – niektóre z nich mogą uzyskać wsparcie nawet do 90 proc. kosztów realizacji, a minimum to 80 proc. Warto przypomnieć iż w ramach pierwszej edycji programu Dofinansowanie otrzymało ponad 180 zadań z całego województwa podlaskiego, ich wartość przekracza 1,2 miliard złotych, z czego ponad 67 milionów złotych trafiło do samorządów z powiatu siemiatyckiego.

Chcemy, by podnosiła się jakość życia mieszkańców poszczególnych gmin, powiatów. Cieszymy się z tego, że kwota wparcia dla naszego województwa  jest naprawdę duża w skali całego kraju. Jestem pewny, że te środki będą bardzo dobrze wykorzystane przez poszczególne samorządy, zaś program spowoduje wyrównanie rozwoju poszczególnych części naszego województwa. Cieszę się iż w ramach rządowego programu Polski Ład do powiatu siemiatyckiego dotychczas trafiło 67 milionów złotych, a jestem pewny, że tych pieniędzy w niedalekiej przyszłości będzie jeszcze więcej – mówił Minister Jarosław Zieliński. – Czekamy na rozstrzygnięcia drugiej edycji programu i jestem przekonany iż ponownie miliony złotych z „Polskiego Ładu” popłyną do samorządów, by mogły realizować oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Wsparcie inwestycyjne dla gmin i powiatów, bardzo często przekłada się na wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw, które wykonują różnego rodzaju prace w ramach poszczególnych inwestycji samorządowych.

Swoje formy wsparcie dla przedsiębiorców, samorządów, jednostek samorządowych i rolników prowadzących działalność gospodarczą podczas konferencji zaprezentował Bank Gospodarstwa Krajowego, którego misją jest budowanie silnej i stabilnej gospodarki polegającej na rozwoju, współpracy i aktywizowaniu sektora prywatnego i publicznego po to, aby zwiększał potencjał społeczno – gospodarczy danego regionu i Polski.

Plany i realizacje związane z rozwojem sieci dystrybucyjnej gazu Polskiej Spółki Gazownictwa w południowej części województwa podlaskiego zaprezentował Grzegorz Mackiewicz, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego PSG Sp. z o.o. w Białymstoku.

Warto rozmawiać z przedsiębiorcami i organizować tego typu spotkania, które automatycznie stają się platformą wymiany informacji i różnych doświadczeń związanych z prowadzeniem danej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy są siłą napędową każdej gospodarki – to oni wytwarzają produkty i usługi, zapewniają miejsca pracy i generują największe przychody do budżetu państwa z tytułu podatków jak i do budżetów poszczególnych samorządów.

Organizatorem konferencji był Starosta Siemiatycki Marek Bobel i Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach Leszek Dec.

Prezentacje: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Polska Spółka Gazownictwa, Bank Gospodarstwa Krajowego