Zmiana na stanowisku sekretarza powiatu siemiatyckiego

Z dniem 1 kwietnia Pani Agata Androsiuk obejmie stanowisko Sekretarza Powiatu Siemiatyckiego. Dotychczas była  zatrudniona na stanowisku kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Siemiatycze.  Pani Agata zastąpi dotychczasowego sekretarza powiatu Pana Jerzego Woźniaka, który piastował stanowisko sekretarza od momentu reaktywacji powiatu w 1999 roku.

Pan Jerzy Wożniak przechodzi do pracy na stanowisku sekretarza w Gminie Siemiatycze. W imieniu władz powiatu za wieloletnią owocną współpracę, profesjonalizm i dbanie o dobro Powiatu Siemiatyckiego – Jerzemu Woźniakowi podziękował Starosta Siemiatycki Marek Bobel.

Panu Jerzemu Woźniakowi dziękujemy za wiele lat wspólnej pracy,

za każde dobre słowo i najmniejsze gesty życzliwości.

Składamy słowa głębokiej wdzięczności za troskę i dbałość o rozwój lokalnego samorządu

oraz wszystkie decyzje mające na celu dobro Powiatu Siemiatyckiego i jego mieszkańców.

Nowej Pani Sekretarz składamy najszczersze gratulacje,

życzymy sukcesów na nowym stanowisku

oraz owocnej pracy dla dobra mieszkańców i całego Samorządu.