Dzień Samorządu Terytorialnego – życzenia

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku Dniem Samorządowca. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.

Z tej okazji wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na rzecz lokalnych społeczności Powiatu Siemiatyckiego, Burmistrzom, Wójtom, Radnym, Sołtysom, Radom Sołeckim oraz wszystkim pracownikom samorządowym składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej.

Wszystkim osobom pracującym na rzecz naszego powiatu oraz przyczyniającym się do propagowania idei samorządności składamy najserdeczniejsze podziękowania za wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Pracownikom Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach i jednostek organizacyjnych powiatu życzymy, aby trud codziennej pracy wynagradzała życzliwość ze strony ludzi oraz świadomość, że Państwa wysiłek zawodowy przyczynia się do rozwoju naszego regionu. Przekazujemy również życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Starosta Marek Bobel

Wicestarosta Sylwester Zgierun