Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas określony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM  NA CZAS OKREŚLONY, STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA. WYKAZ ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 75/2022 WOJEWODY PODLASKIEGO Z DNIA 18 maja 2022 roku

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 25 maja 2022 r. do dnia 14 czerwca 2022 r. do wiadomości publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, siedzibie Urzędu Miasta Siemiatycze oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Informacji o nieruchomości przeznaczonej do wynajmu udziela Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, ul. Legionów Piłsudskiego 3, pok. 107, tel.: 85 6566549.

 

POBIERZ  WYKAZ