Pamiętamy o polskich bohaterach spod Monte Cassino

78 lat temu żołnierze polscy stoczyli jedną z decydujących bitew, która miała rozstrzygnąć o losach II wojny światowej. 18 maja 1944 roku oddziały 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa zdobyły ruiny klasztoru benedyktynów na wzgórzach Monte Cassino we Włoszech. Zwycięstwo polskiego oręża przyczyniło się do przełamania niemieckiej linii obrony i otwarcia wojskom sojuszniczym drogi do wyzwolenia Rzymu.

W Siemiatyczach przy pomniku Żołnierzy Walczących w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie w latach 1940-1945 zorganizowano spotkanie upamiętniające 78. rocznicę Bitwy pod Monte Cassino. Kameralne spotkanie rocznicowe odbyło się z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.

Była czas na krótki rys historyczny związany z bitwą, który przedstawili Włodzimierz Brzozowski i Krzysztof Andruszkiewicz oraz wspólną modlitwę za poległych żołnierzy, której przewodniczył ksiądz prałat dr Jerzy Cudny. Honorową wartę przy pomniku zaciągnęli Harcerze z 33 DH „Adept” z Siemiatycz.

W hołdzie uczestnikom tej zwycięskiej walki Wicestarosta Sylwester Zgierun, Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski, członek Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Krzysztof Andruszkiewicz i Jerzy Górski złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym polskim bohaterom z czasów II Wojny Światowej.

Wiązanki kwiatów złożyli również: przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Siemiatyczach, NSZZ „Solidarność” Oddział Siemiatycze, przedstawiciele Ochotniczego Szwadronu Kawalerii z Siemiatycz, przedstawiciele rodzin polskich żołnierzy – których nazwiska widnieją na siemiatyckim pomniku.

Niech nasza pamięć o niezłomności tych, którzy gotowi byli oddać własne życie, ku wolności Ojczyzny, będzie dla nas najwyższym świadectwem patriotyzmu.