Radość, rywalizacja i integracja. 10. Podlaska Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej już za nami

10. Podlaska Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “Jesteśmy razem” w Siemiatyczach już za nami. Każdy bez względu na niepełnosprawność, kondycję fizyczną czy różne problemy zdrowotne może wejść na swój tzw. „Everest” i osiągnąć własny sukces. Wystarczy przezwyciężać wewnętrzny strach, zdobywać wiarę w siebie i pokonywać swoje bariery. Dla uczestników spartakiady to niezapomniane przeżycie, które sprzyja integracji, wzbudza ducha sportowej rywalizacji oraz pozwala pokonywać własne bariery i ograniczenia.

Zmagania sportowe rozpoczął Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych, w którym wzięło udział kilkaset osób, m.in. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością, ich nauczyciele, opiekunowie, rodzice i przyjaciele, wolontariusze – uczniowie siemiatyckich szkół, siemiatyckie przedszkolaki, przedstawiciele instytucji oświaty i kultury, władz samorządowych oraz służb mundurowych.

Uroczystego otwarcia Spartakiady dokonali: Wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Beata Wielgat, Wicestarosta Powiatu Siemiatyckiego – Sylwester Zgierun, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach Urszula Obrycka.

Na zaproszenie organizatorów, czyli Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach i Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddziału Terenowego w Siemiatyczach, w siemiatyckiej spartakiadzie wzięli udział niepełnosprawni podopieczni placówek oświatowych z województwa podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego:
– Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, Sokołów Podlaski,
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Siedlce,
– Zespół Szkół Specjalnych, Biała Podlaska,
– Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych, Białystok
– Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku,
– Ośrodek Szkolna Wychowawczy w Łosicach,
– Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, Bielsk Podlaski,
– Stowarzyszenie Pomocy Szansa, WTZ Nr 3 w Dołubowie,
– Środowiskowy Dom Samopomocy, Nowe Litewniki,
– Warsztat Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Siemiatyczach,
– Szkoła Podstawowa Specjalna w Siemiatyczach,
– Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Siemiatyczach.

Podczas rywalizacji uczestnicy spartakiady mierzyli się z zadaniami przygotowanymi w hali widowiskowo-sportowej.

Zorganizowano 12 stoisk, drużyny wykonywały dane konkurencje i przechodziły do kolejnych, były zadania z piłką, slalom, strzelanie z łuku, jazda trzykołowcem, należało też rozwiązać rebus dotyczący historii spartakiady. Oprócz dobrej zabawy, rywalizacji i radości im towarzyszącej uczestnikom, podopiecznym organizatorzy przygotowali poczęstunek.

Niepełnosprawnych wspierali wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.

Wiele osób niepełnosprawnych czeka cały rok na ten jeden dzień, kiedy mogą się zintegrować z innymi, są w centrum uwagi i wszystkie atrakcje przygotowane są specjalnie dla nich. To daje im poczucie, że są ważni dla innych.

Należy podkreślić iż kolejna spartakiada to głównie zasługa Urszuli Obryckiej – dyrektor ZSS Siemiatycze – w pełni oddanej sprawie osób niepełnosprawnych, z wrażliwym sercem dla niepełnosprawnych chętnym do tworzenia nowych działań na rzecz osób poszkodowanych przez los. Słowa uznania dla całej kadry Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, dla których mottem pracy są słowa Phila BosmansaBogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo”.

Honorowy patronat nad całą imprezą sprawował Starosta Siemiatycki Marek Bobel, natomiast patronat medialny – Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz, Katolickie Radio Podlasie oraz Portal informacyjny Podlasie 24.