Andrzej Szewczuk dyrektorem siemiatyckiego szpitala powiatowego na kolejną kadencję

Andrzej Szewczuk wygrał konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ Siemiatycze. Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się odpowiednią wiedzą i znajomością zagadnień wykonywanych na w/w stanowisku. Komisja konkursowa jednogłośnie wskazała wyżej wymienionego kandydata do objęcia przedmiotowego stanowiska biorąc pod uwagę predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

– Będę chciał w sposób rzetelny realizować misję Szpitala: po pierwsze: zadania statutowe, po drugie: oczekiwania organu założycielskiego, po trzecie: potrzeby pacjentów oraz po czwarte: wymagania płatnika czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapraszam wszystkich Państwa do współpracy i taką też obiecuję ze swojej strony. Mam nadzieję, że przy wspólnej realizacji wszystkich celów, dbaniu o jakość, będziemy osiągać kolejne sukcesy – mówił po wygranym konkursie dyrektor Andrzej Szewczuk.

– Życzę aby praca była nadal źródłem satysfakcji, a wysiłek włożony w nią zaowocował dalszym rozwojem naszego szpitala, który na przestrzeni ostatnich lat zmienia swoje oblicze. Życzę także niesłabnącego zapału i kolejnych udanych lat pracy – powiedział Marek Bobel, Starosta Siemiatycki.

Andrzej Szewczuk obowiązki dyrektora SP ZOZ Siemiatycze pełni od 2016 roku. Po wygranym konkursie będzie zarządzał siemiatyckim szpitalem przez kolejne 6 lat. Dyrektorowi życzymy owocnej pracy na rzecz pacjentów kierowanej przez niego placówki ochrony zdrowia.