Zmiana na stanowisku Skarbnika Powiatu Siemiatyckiego

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Siemiatyckiego podjęto uchwały o odwołaniu i powołaniu Skarbnika Powiatu Siemiatyckiego. Otóż Pani Walentyna Kwiatkowska z dniem 28 lipca kończy pełnienie funkcji Skarbnika i przechodzi na emeryturę. Na stanowisko Skarbnika Powiatu Panią Walentynę Kwiatkowską powołała Rada Powiatu Siemiatyckiego w 1998 roku.

Pani Skarbnik budowała finanse powiatu od samego początku jego istnienia. Za lata owocnej pracy na rzecz powiatu serdeczne podziękowania Pani Skarbnik przekazał Starosta Marek Bobel oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Henryk Boguszewski wraz z wszystkimi Radnymi.

– Szanowna Pani Skarbnik, dziękujemy za ponad 23 lata profesjonalnej, rzetelnej i sumiennej pracy. Zawsze cieszyła się Pani zaufaniem Rady i Zarządu Powiatu i nigdy to zaufanie nie zostało wystawione na próbę – podkreślił Starosta Marek Bobel. – Dziękujemy za ogromne zaangażowanie, które było widać każdego dnia. Pani Walentyna dała się poznać jako bardzo dobry Skarbnik, odpowiedzialny urzędnik i fachowiec z ogromną wiedzą. Będzie nam Pani bardzo brakowało. Życzymy dobrego zdrowia, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata.

Pani Walentyna Kwiatkowska podziękowała Starostom, Zarządowi Powiatu, Radnym, oraz pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych za to, że zawsze mogła liczyć na pomoc i wsparcie, co było dla niej niezmiernie ważne. Pani Skarbnik przyznała, że praca dawała jej dużo satysfakcji  i samorealizacji. Jak zaznaczyła zostawia budżet powiatu w dobrej kondycji finansowej z klarowną wizją dalszego dynamicznego rozwoju.

Natomiast od 29 lipca nowym nowym Skarbnikiem Powiatu Siemiatyckiego zgodnie z decyzją radnych będzie Pani Teresa Kłopotowska. Pani Teresa posiada kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji Skarbnika Powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu, wynikające z ustawy o finansach publicznych. Nowej Pani Skarbnik serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na nowym stanowisku.