Awanse i wyróżnienia z okazji Święta Straży Granicznej w Mielniku

W Placówce SG w Mielniku odbył się uroczysty apel z okazji Święta Straży Granicznej w trakcie którego funkcjonariuszom placówki wręczone zostały akty mianowań na kolejne stopnie służbowe oraz okolicznościowe odznaczenia i medale. Odznaczenia i wyróżnienia wręczyli obecni na uroczystości Komendant Podlaskiego Oddziału SG gen. bryg. Andrzej Jakubaszek oraz Starosta Powiatu Siemiatyckiego Marek Bobel.

W uroczystości wzięli udział również Komendanci Powiatowi Policji oraz Straży Pożarnej w Siemiatyczach, Wójt Gminy Mielnik oraz Nadleśniczy Gminy Nurzec Stacja.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał „Odznakę okolicznościową MEDAL TRZYDZIESTOLECIA POWOŁANIA STRAŻY GRANICZNEJ” funkcjonariuszom mającym wkład w popularyzowanie tradycji, historii i dokonań Straży Granicznej. Ww. odznaczenie otrzymali:

1. kpt. SG Piotr Bazyluk

2. ppłk. SG Adam Woronowicz

3. st. chor. szt. SG Jacek Kalinowski

4. chor. szt. SG Mariusz Gnat

Komendant Główny Straży Granicznej z okazji Święta Straży Granicznej nadał ODZNAKĘ STRAŻY GRANICZNEJ. Odznaką wyróżnieni zostali:

1. st. chor. SG Arkadiusz Wierzba
2. st. chor. szt. SG Arkadiusz Krawczuk

Komendant Główny Straży Granicznej mianował na kolejne stopnie w korpusie oficerów Straży Granicznej funkcjonariuszy:

– na stopień podpułkownika SG mjr SG Adama Woronowicz
– na stopień kapitana SG por. SG Piotra Bazyluka

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mianował na kolejne stopnie w korpusie chorążych i podoficerów funkcjonariuszy:

– na stopień chorążego sztabowego SG
st. chor. SG Jarosława Jaroszuka

– na stopień chorążego SG

mł. chor. SG Wojciecha Bortniczuka
mł. chor. SG Sylwię Ilczuk

– na stopień sierżanta sztabowego SG st. sierż. SG Piotra Wichowskiego

– na stopień sierżanta SG plut. SG Łukasza Firleja

Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej został odznaczony st. chor. szt. SG Marek Korowicki.

W związku z ukończeniem szkolenia w zakresie Szkoły Chorążych Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mianował sierż. SG Jarosława Szykułę na stopień mł. chor. SG.

Wszystkim funkcjonariuszom SG w Mielniku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Życzymy, aby poświęcenie włożone w służbę dla Polski było zawsze doceniane i miało odzwierciedlenie w ludzkiej życzliwości i przychylności. Niech każdy dzień będzie źródłem satysfakcji, płynącej ze świadomości obowiązku pełnionego w dobrej sprawie.