Sport dzieci i młodzieży ze wsparciem od powiatu siemiatyckiego

Dzisiaj w siedzibie siemiatyckiego starostwa podpisaliśmy umowy z podmiotami, które w tym roku będą realizowały zadania publiczne na terenie naszego powiatu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej , zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Starosta Marek Bobel i Wicestarosta Sylwester Zgierun podczas podpisywania umów, podkreślali bardzo ważną rolę organizacji pozarządowych, które poprzez swoje różnego rodzaju działania aktywnie promują powiat siemiatycki. Podziękowali za codzienną pracę osób, które udzielają się w poszczególnych organizacjach.

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej dotacje otrzymały następujące podmioty:

  1. Katolicki Klub Sportowy ,,Orzeł”, ul. 3 Maja 2, 17-300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”,
   dotacja w wysokości: 6 000,00 zł,
  2. Klub Sportowy „CRESA” Siemiatycze, Słowiczyńska 59, 17-300 Siemiatycze na zadanie pn. „Wakacje z CRESĄ”, dotacja w wysokości 6 000,00 zł.
  3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy ,,SPRINTER”, ul. Nadrzeczna 29, 17 – 300 Siemiatycze, zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych i wyjazdów na zawody sportowe dzieci i młodzieży z powiatu siemiatyckiego”, dotacja w wysokości:  10 000,00 zł,
  4. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siemiatyczach, Ogrodowa 2, 17–300 Siemiatycze, na zadanie pn. „Organizowanie i współorganizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych adresowanych do uczniów szkół podstawowych, licealnych i pozostałych mieszkańców powiatu siemiatyckiego w 2022 roku”, dotacja w wysokości: 3 000,00 zł.