Nowe ubrania bojowe dla OSP Mielnik

Rok 2022 jest rokiem szczególnym dla OSP w Mielniku albowiem jest to rok jubileuszu 100-lecia jednostki.  Z tej okazji mielnicka jednostka OSP działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo- Gaśniczym wzbogaciła się o 2 komplety ubrań bojowych.  Było to możliwe w wyniku pozyskania w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych kwoty 10 tys. zł dzięki osobistemu zaangażowaniu Starosty Siemiatyckiego – Marka Bobel.
W dniu dzisiejszym w UG Mielnik nastąpiło przekazanie umundurowania na ręce Wiceprezesa OSP Mielnik – Pana Bogdana Charko. Przekazane stroje przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy jak i samych strażaków, biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.