Nowi nauczyciele mianowani w powiecie siemiatyckim

Podczas uroczystości w siemiatyckim starostwie wręczono awanse pedagogom, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Wszyscy z powodzeniem odbyli staż, spełnili wymagania opisane w Karcie Nauczyciela oraz uzyskali ocenę dorobku nauczycielskiego, a także zdali egzamin przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach.

Pedagodzy podczas spotkania ze Starostą Markiem Boblem złożyli ślubowanie, a także odebrali akty mianowania, które potwierdzają uzyskanie awansu zawodowego. Wręczenie nominacji poprzedziło uroczyste ślubowanie, w którym nauczyciele zobowiązali się ,,rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali:

Edyta Jaszczołt, Katarzyna Anna Krasa-Mazur, Magdalena Maciejuk, Ilona Sadowska, Katarzyna Monika Klimiuk (pracujące w Zespole Szkół Specjalnych w Siemiatyczach),

– Katarzyna Dorota Piotrowska i Justyna Jaroszuk (pracujące w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie).

– Awans zawodowy to niezwykle ważny moment w karierze. Życzę Państwu wytrwałości i satysfakcji z pracy z młodzieżą oraz umiejętnego budowania relacji z uczniami, a także powodzenia w życiu osobistym – mówił Starosta Marek Bobel.

To dla nich kolejny stopień na drodze awansów zawodowych i zachęta do nieustannego rozwijania swojego warsztatu pedagogicznego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego!