Ponad kilometr nowego asfaltu do Wajkowa na terenie gminy Mielnik

Dziś w starostwie została podpisana umowa dotyczące realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1786B od drogi powiatowej nr 1781B – do miejscowości Wajków na terenie gminy Mielnik”. Zakresem robót budowlanych objęty jest odcinek drogi o długości ponad 1,2 km, na którym pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa. Pierwotnie zakładano iż uda się wyremontować odcinek o długości 1km, ale w wyniku korzystnych cen uzyskanych w przetargu i rozmów z wykonawcą zostanie wyremontowane dodatkowe ponad 200 metrów drogi. Wykonawcą prac na zlecenie powiatu będzie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Maksbud” z Bielska Podlaskiego. Prace związane z remontem drogi zakończą się do 31 października 2022 roku. Inwestycja finansowana jest ze środków budżetu Powiatu Siemiatyckiego, Gminy Mielnik i Lasów Państwowych.

Zakres prac remontowych obejmuje między innymi:

– oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie,

– wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną – grubość 4 cm,

– wykonanie warstwy ścieralnej – grubość 4 cm,

– wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej,

– usunięcie darni z istniejących poboczy,

– uzupełnienie zaniżonych poboczy kruszywem naturalnym (pospółką) o uziarnieniu.

Pozostałe 3 km drogi Powiat Siemiatycki wspólnie z Gminą Mielnik zamierza wyremontować w 2023 roku po uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Stosowny wniosek w tej sprawie został skierowany do Wojewody Podlaskiego