Pierwsza rocznica śmierci śp. st. bryg. Jerzego Sitarskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach

Dziś mija pierwsza rocznica śmierci śp. st. bryg. Jerzego Sitarskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach. W związku z tym wspólna delegacja Powiatu Siemiatyckiego  i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach przed południem udała się na cmentarz parafialny przy ul. Powstania Styczniowego by na grobie złożyć wiązanki kwiatów i pomodlić się w intencji zmarłego Komendanta Jerzego Sitarskiego.

Komendant wspominamy jest jako dobry uczynny i serdeczny człowiek, odznaczający się profesjonalizmem, odwagą, dzielnością i skutecznością.

Dnia 22 sierpnia 2022 roku  o godzinie 18:00 w kościele pw. Świętego Andrzeja Boboli w Siemiatyczach zostanie odprawiona Msza Święta w pierwszą rocznicę śmierci  śp. st. bryg. Jerzego Sitarskiego – Komendanta Powiatowego PSP w Siemiatyczach.

st. bryg. mgr inż. Jerzy Sitarski urodził się 31 lipca 1964r., w Siemiatyczach. Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1986 r., jako technik  w Komendzie Rejonowej Straży  Pożarnej w Siemiatyczach. W następnych latach służbę pełnił na  stanowiskach w systemie zmianowym jak i codziennym  od roku 1992 JRG Siemiatycze, natomiast od 1999r. – do dnia dzisiejszego,  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje kończąc w 1995r. Szkołę Główną Służby Pożarniczej – studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej, następnie w roku 2009 ukończył Podyplomowe  Studia  w zakresie Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie w Białymstoku. Tytuł magistra uzyskał w 2013r., kończąc Wyższą Szkołę  Administracji  i Zarządzania w Białymstoku.

W latach 1999 – 2015 zajmował stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, a następnie z dniem 01.02.2015r. został powołany przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Odznaczony między innymi: Brązowym Krzyżem Zasługi – 2002 r., Srebrnym Krzyżem Zasługi – 2007 r., Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę – 2010 r., Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju – 2008 r., Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2015 r., Złotym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa – 2001 r., Złotym Znakiem Związku – 2015 r.