Powiat pozyskał 5 milionów złotych na przebudowę kolejnej drogi

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, otóż Powiat Siemiatycki pozyskał dofinansowanie na przebudowę kolejnej drogi powiatowej. Powiat otrzyma dofinansowanie w kwocie blisko 5 milionów złotych, co stanowi 63,63% wartości inwestycji szacowanej na kwotę blisko 8 mln zł. W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1711B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 690 (Siemiatycze – Ciechanowiec) do miejscowości Grodzisk. Długość odcinka objętego przebudową wynosi 5,2 km. Pozyskane wielomilionowe dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Całe zadanie będzie solidarnie współfinansowane z budżetu Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Grodzisk. Inwestycja będzie realizowana w latach 2022 -2023 na zasadzie „Zaprojektuj i wybuduj”. Nową nawierzchnią asfaltową od trasy wojewódzkiej do Grodziska pojedziemy już w przyszłym roku.

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 25 lipca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie: zatwierdzenia listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, która umożliwi przekazanie pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu na powyższe zadanie inwestycyjne.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 otrzymają również trzy samorządy gminne z naszego powiatu:

Gmina Nurzec Stacja na realizację zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu – Stacji” – kwota dofinansowania ponad 2,9 mln zł;

Gmina Drohiczyn na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Drohiczyn” – kwota dofinansowania 5 mln zł.

– Gmina Perlejewo na realizację zadania pod nazwą “Przebudowa drogi gminnej Nr 109038B Leśniki” – kwota dofinansowania 907 tys. zł.