Pamiętamy! 83. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Dokładnie 83 lata  temu wybuchła najbardziej niszczycielska wojna ogarniająca cały świat – II Wojna Światowa. Dziś po raz kolejny wracamy do wydarzeń z 1 września 1939 r., gdy hitlerowskie Niemcy zaatakowały nasz kraj, łamiąc wszelkie pokojowe układy i postanowienia. A 17 września 1939 r. ze wschodu najechała nas armia Rosyjska. Polska została zakleszczona przez nieludzkich najeźdźców. Śmierć ogarnęła cały kraj. Zginęło 5 mln 600 tys. Polaków i prawie 73 mln ludzi na świecie.
Nasza Ojczyzna została zakleszczona i zdradzona, jednak głęboki patriotyzm i pragnienie życia w wolnym państwie były silniejsze niż okupacja niemiecka i radziecka.


Jan Paweł II mówił: „Naród, który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę”. My podtrzymujemy w pamięci tragiczne losy naszej ojczyzny. Pamięć ta będzie wieczna! Karty historii zostały zalane krwią naszych braci i sióstr, naszych przyjaciół, krewnych i rodaków.
Naszym moralnym obowiązkiem jest zachowanie pamięci tamtych dramatycznych dni i wydarzeń. Żadne pokolenie w dziejach naszego państwa nie dało tak wiele nie biorąc nic w zamian. Drodzy Kombatanci, Żołnierze Wojska Polskiego, polegli Bohaterowie – pamiętamy i nigdy o Was nie zapomnimy!
Składamy dla Was pokłony szacunku i dumy. Dzięki Wam dziś możemy żyć w wolnym i niepodległym państwie. Przekazujemy i będziemy przekazywać pamięć tamtych dni naszym dzieciom i wnukom.
Nigdy więcej wojny!

Cześć i Chwała Polskim Bohaterom!