Rondo w Milejczycach – otwarto wyremontowany fragment drogi wojewódzkiej nr 693

Mieszkańcy Milejczyc mają powody do radości. Zakończony został remont ul. 3 Maja położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 693. Znajdujące się tam tradycyjne skrzyżowanie z ulicami Św. Barbary i Parkową zastąpiło czterowlotowe rondo.

Zmodernizowano też ok. kilometrowy fragment trasy. W oficjalnym otwarciu inwestycji wziął udział Marek Malinowski – członek zarządu, Mariusz Nahajewski – dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW), Starosta Siemiatycki Marek Bobel, Wójt Gminy Milejczyce Jerzy Iwanowiec.

Całość inwestycji to koszt blisko 6,7 mln zł, która w połowie została sfinansowana ze środków budżetu województwa, a  w połowie z dotacji Ministerstwa Infrastruktury.

– Myślę, że to jest esencja samorządności – otwieranie tego typu inwestycji. Niech ta nowa droga jak najlepiej służy mieszkańcom i wszystkim, którzy będą się po niej poruszali. To z pewnością wpłynie na komfort i bezpieczeństwo jazdy – mówił Marek Malinowski.

Przedsięwzięcie objęło kompleksową modernizację kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej wraz ze skrzyżowaniem. I tak, powstało czterowlotowe bezpieczne rondo łączące ulicę 3 Maja z ulicami Św. Barbary i Parkową. Na remontowanym odcinku poszerzono jezdnię do 7 metrów, zbudowano chodniki, nowe przepusty, zjazdy, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych. Przebudowana też instalację oświetleniową oraz sieć wodociągową i teletechniczną. Zagospodarowano również zieleń w granicach pasa drogowego.

– Najważniejsze założenia tej inwestycji to poprawa nośności, poszerzenie skrzyżowania oraz przebudowa dwóch przepustów – mówił Mariusz Nahajewski, dyrektor PZDW.

Jak przypomniał, otwierana w środę inwestycja, kończy II już etap prac na tamtym odcinku. Pierwszy miał miejsce w 2019 r. Zbudowano tam wówczas kanalizację deszczową.

W środowej uroczystości wzięli udział także radni wojewódzcy: Mikołaj Janowski i Stanisław Derehajło, przedstawiciele duchowieństwa: ks. Jarosław Rosłon – proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa w Milejczycach oraz księża parafii prawosławnej św. Barbary w Milejczycach: ks. Marek Drużba – proboszcz i ks. Roman Dubiński – wikariusz.

inf. wrotapodlasia.pl, fot. wrotapodlasia.pl