Wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu siemiatyckiego przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO przeznaczonych do sprzedaży Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) i uchwały nr 127/737/22 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie gm. Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż:

Do pobrania: Wykaz nieruchomości