Informacja o dofinansowaniu zakupu masy bitumicznej na gorąco z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZAKUPU

masy bitumicznej na gorąco z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego

Powiat Siemiatycki informuje, iż zakup masy bitumicznej na gorąco został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym, na terenie

Powiatu Siemiatyckiego w wysokości 44 000,00 zł

(Umowa Nr DIT-I.8031.51.2022 z dn. 10 czerwca 2022 r.).