Szpital Powiatowy w Siemiatyczach z certyfikatem „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach znalazł się w gronie 52 jednostek szpitalnych w Polsce, w których przestrzegane są najwyższe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości. Wyróżnione placówki medyczne doceniono także za popularyzację praktyk zapewniających możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy. Uroczysta gala wręczenia certyfikatów odbyła się podczas VI Kongresu Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny oraz XVI Hospital & Healthcare Managment w Warszawie. Siemiatycki szpital reprezentowała Monika Łubko – kierownik sekcji organizacyjnej SP ZOZ Siemiatycze.

Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” – Pierwszym krokiem, które musiały podjąć placówki medyczne, by uzyskać certyfikat, było podpisanie deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”. Tym samym jednostki zobowiązały się do przestrzegania 11 zasad, mających zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu medycznego, m.in. zapewnienia środków eliminujących lub ograniczających stopień narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny, posiadania procedur postępowania w przypadku narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny oraz prowadzenia rejestru wszystkich zranień i zakłuć.

Drugim krokiem procesu certyfikacji było wypełnienie formularza, opracowanego przez zespół Rady Ekspertów, w skład której wchodzą specjaliści z różnych obszarów medycyny oraz promotorzy bezpieczeństwa w zdrowiu. Otrzymanie certyfikatu jest wyróżnieniem dla szpitala, potwierdzającym przestrzeganie przez placówkę najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem koalicji jest program Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się polskie placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w Deklaracji. W poprzednim roku do Koalicji dołączyło ponad 40 instytucji (szpitali, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, centrów zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych), w tym roku liczba zgłoszeń na ten moment wynosi ponad 90. Na początku lipca br. ruszyła pierwsza w Polsce certyfikacja bezpieczeństwa i jakości szpitali.

Szacuje się, że w polskich szpitalach co roku dochodzi do 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Takie wypadki niosą za sobą poważne konsekwencje m.in. potencjalne choroby zakaźne, wysoką absencję w pracy i dłuższy powrót do zdrowia chorych. W trosce o bezpieczeństwo polskiego personelu medycznego w 2021 r. została powołana Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której działania mają na celu zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu. Koalicja postanowiła doceniać jednostki medyczne, które już teraz dbają o swoich pracowników, poprzez program certyfikacyjny „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, którego pierwsza edycja właśnie dobiegła końca.

Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Naczelna Izba Aptekarska, Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich.

Gratulujemy Dyrekcji SP ZOZ w Siemiatyczach i całemu personelowi medycznemu, dziękujemy za codzienne starania i zaangażowanie, które zostały docenione przez ekspertów przyznających wyróżnienie.

Więcej na – stronie