,,Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022 na realizację krajowych wycieczek szkolnych

LOGO PROGRAMU POZNAJ POLSKĘ

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wysokość otrzymanej dotacji – 20 000,00 zł.
Wkład własny – 6 816,00 zł.
Wartość całego zadania wynosi – 26 816,00 zł.
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Do programu zakwalifikowało się:
1. Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie – kwota dofinasowania 15 000,00 zł trzydniowej wycieczki z następującym programem : Bachledówka, Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy w Sandomierzu.
2. Technikum w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie – kwota dofinasowania 5 000,00 zł jednodniowej wycieczki z następującym programem : Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Rezydencja Królów Rzeczypospolitej, Pałac Prezydencki w Warszawie.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Dotacja celowa otrzymana w ramach ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki Programu ,,Poznaj Polskę” – edycja jesienna 2022 na realizację krajowych wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.