Modernizacja przejścia dla pieszych w Czartajewie – będzie bezpiecznie i komfortowo

mozaika przedstawiająca graikę odnośniemodernizacji przejścia dla pieszych w Czartajewie

Powiat Siemiatycki stawia na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. W ramach Rządowego Programu “Razem bezpieczniej” zadanie inwestycyjne zgłoszone przez Powiat Siemiatycki znalazło się na liście zatwierdzonych do dofinansowania. Pozyskane dofinansowanie to blisko 98 tys. złotych. Powiatowa inwestycja będzie dotyczyła przejścia dla pieszych przy ulicy Długiej – w pobliżu skrzyżowania z drogą powiatową 1710B (prowadzącą w kierunku Grodziska).

grafika przedstawiąjąca posdpisanie umowy odnośnie modernizacji przejścia dla pieszych w Czartajwwie

W czwartek, 27 października w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w obecności Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Starosty Marka Bobla, Wicestarosty Sylwestra Zgieruna podpisana została umowa umożliwiająca przekazanie rządowych środków na realizację tej inwestycji drogowej.

Grafika odnośnie modernizacji przejścia dla pieszych w Czartajwwie

Zaplanowane w projekcie działania obejmują: modernizację przejścia dla pieszych przy ulicy Długiej w Czartajewie ze zwykłego na wyniesione, doświetlenie przejścia dla pieszych nowoczesnymi lampami LED, zamontowanie punktowych elementów odblaskowych przed przejściem dla pieszych, wymianę i ustawienie nowego oznakowania pionowego i wymianę istniejącego oznakowania pionowego na odblaskowe, wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego przed i za przejściem dla pieszych.

zdjecie Starosty Marka Bobla

– Dzięki dofinansowaniu poprawimy bezpieczeństwo pieszych na najbardziej popularnym przejściu dla pieszych w miejscowości Czartajew – położonym w pobliżu szkoły podstawowej oraz Zespołu Szkół Technicznych i obiektów sportowych. Przejście znajduje się również na drodze do kościoła – mówił Starosta Marek Bobel. – Na tym skrzyżowaniu dróg powiatowych często dochodzi do różnych kolizji.

zdjęcie grupowe Wojewody Podlaskiego z samorządowcami

– W tym roku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 29 wniosków od samorządów i organizacji pozarządowych. Rekomendowaliśmy do operatora programu “Razem Bezpieczniej” – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – maksymalną liczbę 12 projektów, a MSWiA wybrało ostatecznie 11 – mówił Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Podobną inwestycję Powiat Siemiatycki zrealizował już w 2021 roku w Siemiatyczach i dotyczyła dwóch przejść dla pieszych – ulica 3 Maja i Bartosza Głowackiego w Siemiatyczach.